Vidasense

Jos frederiks

Missie
VidaSense streeft ernaar bij iedere cliënt een positief onuitwisbare indruk achter te laten. Deze indruk wordt gecreëerd omdat men zich thuis voelt bij VidaSense en er zichzelf mag zijn. Al na een eerste bezoek ervaren zij dat de therapeutische vorm van VidaSense gewoon is, en niet eng.

VidaSense wenst dat iedere cliënt uitkijkt naar een volgend bezoek en samen met ons wil werken aan een leven met meer kleur, richting, energie en vooral een betere kwaliteit.

Visie
VidaSense bereikt door haar lage toetredingsdrempel een brede doelgroep met ieder hun persoonlijke problematiek. Aan de hand van gerichte communicatie en het aanreiken van persoonsgebonden tools, wordt het antwoord dat in de cliënt zelf ligt, losgemaakt.

In een huiselijke ambiance voel je je meteen op je gemak, door het bezielde personeel krijg je weer energie en bij de ontknoping een beter, kwalitatief leven als gevolg.