Arom

Krijn de Ruijter

AROM staat voor Advisering Ruimtelijke Ordening & Milieu

Arom is gespecialiseerd in:
Bestemmingsplannen, Omgevingsvergunningen, Ruimtelijke onderbouwingen, Nadeelcompensatie, en de daarbij behorende juridische en pro­ce­du­rele be­ge­lei­ding.

Onder meer, in de vorm van:
Inspraak, Zienswijzen, Bezwaar, Beroep Rechtbank, Beroep Afdeling en Bestuursrechtspraak Raad van State.

Bent u op zoek naar advies op bovenstaand gebied?
Dan bent u aan het juiste adres!

Uw specialist:
mr. Q.W.J. (Krijn) de Ruijter